JAG VILL SÄLJA MITT ÖDEHUS

Så går förmedlingen till:

Har du ett obebott hus som du inte vet vad du ska göra med?
Skulle du vilja hitta en ny ägare men är orolig för vem som köper, och vad de ska göra med huset?
Vill du veta vad ditt hus kan vara värt, och hur värderar man ett hus med kraftigt eftersatt underhåll? Hur styckar man av marken på bästa sätt?
Lugn, vi vill hjälpa dig med detta!

1

Vi kommer på besök och gör en statusbesiktning av huset.
På förhand bestäms ett huspris samt en förmedlingskostnad som belastar köparen.

Landsbygdsdröm hjälper dig med statusbesiktning, underhållsplan och värdering utförd av fackmän som tar hänsyn till husets ålder och skick utifrån andra kriterier än de som ”normala” besiktningsmän gör. Men även om vi är duktiga på att bedöma skicket på ruckel, så ska denna besiktning enbart ses som rådgivande. För man får räkna med att det finns utmaningar som man först kanske inte ser. Men kanske är det just det som är charmen med att rädda ödehus.

Skulle du vilja sälja ditt ödehus och ge det chansen till ett nytt liv, hjälper vi dig givetvis gärna med detta. Efterfrågan på ödehus är stor, och vi kan tillgodose just dina behov. De allra flesta av våra förmedlingar sker diskret och med stor hänsyn och respekt för dig som säljare.

Ett fåtal objekt visas upp i vår serie Landsbygdsdröm, för att visa det arbetet vi gör och för att förmedla drömmar och en bild av Sveriges landsbygder.
Du som säljare får självklart välja om du vill att ditt hus ska visas i serien eller inte.

Vid försäljning får du som fastighetsägare alltid möjligheten att träffa intressenterna och höra vad de vill göra. För handen på hjärtat, vore det inte skönt att veta vem som flyttar in?

När du som säljare besämt vem du vill ska köpa ditt hus sker försäljningen med support från mäklare som hjälper till med det juridiska kring köpet.
Alla ödehus säljs med friskrivningsklausul så du som säljare är skyddad från dolda fel. Under resans gång finns vi i bakgrunden med stöd och support.

Landsbygdsdröm förmedlar ödehus på två sätt, med öppna publika visningar eller möjlighet till mer diskret förmedling.

Ett urval av intresserade bjuds in till huset för att få chans att titta ordentligt med egna ögon.

2

3

Du som fastighetsägare får själv träffa intressenterna och bedöma vem/vilka som ses som mest lämpliga. Vi finns med och presenterar vad som måste göras med huset och föreslår hur man lämpligast restaurerar ett gammalt hus.

4

Kontraktet skrivs med hjälp av mäklare.
I kontraktet framgår tydligt att huset köps i befintligt skick och att köparen avstår från dolda fel, vilket innebär en bekymmerslös försäljning.