top of page

Vår filosofi & grund

Vi håller inte på med politik, vi ägnar oss åt kärlek till Sveriges landsbygder. Det innebär att vi ibland kan bli politiska, men vi för ingens agenda.

Grunden för oss är hållbarhet. Att ta till vara på ödehus är hållbart, att fler personer bor på landsbygden är hållbart. Alla ödehus går inte att rädda, men delar av dem kan bli till virke för att rädda ett annat, därför tror vi till stor del på återbruk. För oss är second hand, 2:a sortering, byggåtervinning och ladugårdsfynd en viktig del i vårt arbete. Det är vår kärna, men hur och på vilket sätt man väljer att använda detta, det är upp till var och en.

Vi tror på landsbygdens kraft, på personerna och företagen, föreningarna, engagemanget i bygderna. Vi tror på styrkan i berättelserna, i kärleken till livsplatsen och det kreativa och starka i livet på landet. Vi vill berätta om livet på landet och ge landsbygden en rättvis röst.

Att rädda ödehus är vare sig enkelt eller lätt.
Istället kräver det mycket tid, engagemang och envishet att lyckas. Men med rätt inställning, återbruk och klokskap så är vi övertygade att räddade ödehus är både miljövänligt, klimatsmart och långsiktigt hållbart.

Vi är inte mäklare. Vi förmedlar en möjlighet till de som vill förverkliga en dröm. Vi vill ta till vara på hus som idag är en sorgsen påminnelse om forna tider, och göra dem till en ljus möjlighet för framtiden. Inte för alla, men för den som vill.

Vi går inte in och tar plats, vi tar bara den platsen som ingen annan tog. Det har pratats om ödehus ett tag. Om räddning, rivning, förbud och nya lagar, om att något måste göras. Men inget görs och husen fortsätter stå tomma i en verklighet där bostadsbristen är akut. Ingen kan göra allt men detta är vårt sätt att göra något.

bottom of page