top of page

Vad är Landsbygdsdröm? Uppdaterat: 29 apr. 2020

Under året som gått har vi i många samtal fått frågan ”men vad är ni då? Är ni en tv-serie, mäklare eller politisk funktion?”.

Svaret är att vi inte är något av det, utan någon ny mix av det vi kan, brinner för och vill göra.


Grunden i allt vi gör, är en djup kärlek till Sveriges landsbygder, som vi tycker är fantastisk. Våra skogar, fjäll, sjöar och åkrar. Men också till alla människor som bor och verkar på landet, som oftast inte gnäller, utan löser saker. Man odlar, bygger, transporterar, skapar innovationer och samarbetar - men man älskar också sin livsplats. Till allt det vackra du ser när du åker genom Sverige - landskapen som skiftar och alla magiska platser du säger ”wooooow” när du ser.

Med den kärleken föds automatiskt en frustration över allt elände som beskrivs på landsbygden. Avfolkning, stödinsatser, mörker, ödehus… Vi tycker inte alltid det är helt rättvist.

Vi säger absolut inte att det inte finns utmaningar, för det finns det, men vi är övertygade om att bara berätta om utmaningarna, om svårigheterna, det är inte lösningen för att locka fler att flytta till lantliga områden. Var är allt det härliga? Alla smarta innovationer, alla häftiga företag, digitaliseringens möjligheter, fräcka föreningar och initiativ därute? De som älskar sin plats?

Var är artiklarna om alla företag som skapas? Om människorna som driver bygderna framåt, som utvecklar Sveriges landsbygder i smått och stort?

Så mötte då den frustrerade journalisten den frustrerade byggnadsvårdaren, som brinner för de obebodda, räddningsbara husen som står överallt och får landsbygden att se öde ut... Det tog inte lång tid innan vi skapade det embryo som idag är Landsbygdsdröm.

Så vi startar ett bolag, med målet att skapa och berätta om landsbygdsdrömmar. Ett ben i ett berättande, där rörligt material är prioriterat, och ett ben i en förmedlande funktion där vi hittar de tomma husen och försöker para ihop dem med folk som drömmer om livet på landet.

Vi är helt utan politisk tillhörighet och för ingen politisk agenda, förutom den egna - att bidra till att ändra bilden av landsbygden. Vi får heller inga pengar från Leader, Tillväxtverket eller Jordbruksverket.

Vi är inga mäklare, vi bara förmedlar en möjlighet till den som söker den. Vi går inte in och tar plats, vi tar bara den plats som ingen annan tog.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page