top of page

Vår ödehusförmedling – så går det till!

Målet med Landsbygdsdröm är att få fler att bosätta sig i tomma hus som står på landsbygden. Vi har upptäckt ett glapp i mötet mellan de som äger tomma hus och de som vill flytta ut på landsbygden och därmed tar vi en plats som ingen annan vill ta.


Landsbygdsdröm är ingen fastighetsmäklare. Det ska vi fastslå från första början. Vi tar inte den rollen. Istället så sätter vi stor lit till de personer som involverar sig i matchningen. För ägarna är det av yttersta vikt att få veta och bestämma vem som får köpa deras hus. Vår roll är att ta fram lämpliga personer som passar på deras kravprofil. För vi har en intresselista dit intresserade kan anmäla sig och där de beskriver vad de är ute efter och vad de vill göra med sin landsbygdsdröm.


Samtliga hus som vi förmedlar är statusbesiktigade, har en underhållsplan och är värderade av fackmän. De säljs med friskrivningsklausul. Det gör att du som köpare får all tänkbar information om vad du köper och vad som kommer krävas för att ge huset livet tillbaka, men också att du inte kan häva köpet om det uppstår problem då du köper huset i befintligt skick. Vi följer med så långt tills säljaren har hittat den som den vill sälja huset till. Då tar vi ett steg tillbaka och låter köpare och säljare upprätta köpebrev, köpekontrakt samt likvidavräkning. Försäljningen blir då i form av en privatförsäljning mellan två parter. Ifall någon av parterna vill, har vi fastighetsmäklare som kan bistå om det skulle uppstår frågor. När försäljningen väl är avklarad, hjälper vi köparen att komma igång med sin Landsbygdsdröm genom att överlämna en flyttlåda med lämpliga saker som man kan behöva samt en rådgivning med upprättande av underhållsplan. I flyttlådan ingår även ett medlemskap i Sv. Byggnadsvårdsföreningen där det ingår rådgivning av föreningens mycket kunniga länsombud.


Avsikten med denna matchning är att sälja husen på sina egna villkor, med de önskningar som säljarna har för att kunna släppa husen. Vi tror på att fler människor behövs på landsbygden och då är de tomma husen en bra resurs.


Opmerkingen


bottom of page