top of page

Så renoverar du din skorsten

Uppdaterat: 29 jan. 2021


Att köpa ett hus med eldstäder är guld värt. Med vedspis klarar man både att hålla värmen och laga mat. Men det är inte bara att börja elda. Ofta måste man börja med en besiktning och en provtryckning, som sedan leder till att eldstaden godkänns av sotaren. Och det är ofta här en nybliven husägare börjar, att man har fått nedslag på besiktningen. Men hur renoverar man då en gammal skorsten? Du kan ta det lugnt, ofta är det inte så illa som det ser ut, men ofta behöver man både täta insidan, kanske byta trasiga tegelstenar och foga nytt bruk. Och det här är inget jobb som du ska göra själv. Man måste känna till vilket bruk som ska användas och hur regelverken ser ut, så det här är ett jobb för kunniga. Men förutom att byta lite stenar och foga brukar frågan om tätning av skorstenen var den mest centrala frågan. Det finns två metoder:


Skorstenstätning med slang

År 1964 började muraren Arvid Johnson täta läckande skorstenar med hjälp av flexibla insatsrör eller slang som de modernt kallas. Insatsen är lättböjligt veckat rör av rostfritt stål som förs genom befintlig rökkanal i rätt dimension. När arbetet utförs görs ett arbetshål ovanför anslutningen till eldstaden där en anslutningen mellan insatsröret och spisen, sedan dras insatsröret uppifrån och ned genom kanalen. Hålet muras igen och utrymmet mellan röret och den murade kanalen fylls med ett isolerande material som kallas vermikulit. Vermikuliten stabiliserar även röret i skorstenen, gör det lättare att sota och hindrar kondens från att bildas på rörets utsida. På toppen av röret sätts ett kantbeslag som muras fast emot den befintliga skorstenskronan. Röret har 30 års garanti, men man ska vara medveten om att skorstenen inte värms upp på samma sätt som tidigare och att skorstenen kan brytas ned snabbare då fukten i skorstenen inte försvinner lika lätt längre eftersom den inte blir lika varm längre. Det får inte komma ned fukt i en slang eftersom det kan innebära att putsbruket i en kakelugn löses upp, så därför måste man sätta ”kineshatt” på skorstenen.


Glidgjutning med bruk

Först filmas kanalen för att se hur fogarna ser ut eller om det saknas någon tegelsten.

Därefter rengörs kanalen från sot, fett, löst murbruk och annat som sitter löst. Efter rengöring placeras en sandfylld säck i botten av skorstensstocken med bruk ovanpå. Idag finns även olika skumgummikuddar som används. För att kunna göra glidgjutning måste ett hål tas upp i botten på skorstenen. Tidigare användes kalkbruk men idag används ett särskilt keramiskt bruk vid glidgjutning. Säcken eller skumgummit är ansluten via wire till ett spel som sitter uppe på skorstenskrönet. Spelet drar därefter upp säcken med bruket som effektivt fyller igen alla sprickor och håligheter. Behandlingen kan behöva upprepas flera gånger. När jobbet är klart filmas kanalen för att kolla slutresultatet innan besiktning med provtryckning utförs.


Elda med försiktighet!

1.500 bränder inträffar varje år på grund av felaktig eldning. En tredjedel av dessa är så pass allvarliga att husen brinner ned. Ofta handlar det om att man har fått en överhettning i skorstenen på grund av för hög rökgastemperatur för att man eldar för mycket. De flesta kaminer är inte dimensionerade för mer än tre kilo ved i timmen, vilket ungefär motsvarar tre större klabbar. Så elda försiktigt.


Ur boken Ödehus - från ruckel till pärla

Comments


bottom of page